Artykuły w kategorii ‘Edukacja i Nauka’

 • Rozwój osobisty i nie tylko

  0

  Wartości – to osobiste motywatory, wszystko co uważasz za najważniejsze i najbardziej priorytetowe w swoim życiu. To one wyjaśniają Twoje codzienne zachowania i reakcje.

  Przekonania – stanowią wyraz stopnia, do jakiego jesteś czegoś pewien. Podstawową cechą przekonań jest fakt, że nie muszą być prawdziwe. Nasze przekonania odzwierciedlają nasze ,prawdy” i nasze ,wersje rzeczywistości”. Istotne jest, by zrozumieć, że właściwie każdy z nas posiada inną wersję rzeczywistości i inną prawdę.

  Nastawienia – to sposób, w jaki dana osoba postrzega coś lub zachowuje się wobec czegoś, często w sposób nie pozbawiony oceny. Zatem nastawienie to nacechowana oceną pozycja, którą przyjmujemy wobec danej rzeczy, mężczyźni i kobiety albo idei.

  Wartości, przekonania i nastawienia mają potężny wpływa na nasze myśli, uczucia, zachowania , a dodatkowo wydajność. Nastawienia i przekonania mogą mam pomagać albo przeszkadzać i wpływają na sposób, w jaki się zachowujemy , a ponadto na to, w jakim stopniu wykorzystujemy swój potencjał. Pomyśl o sobie jako drzewie, którego korzenie stanowią wartości (decydują o tym kim jesteś), przekonania stanowią pień, nastawienia to główne gałęzie, zaś liście to Twoje zachowania i funkcjonowania.

  Dziękując Ci Uczestniczkom V edycji Sukces początkowo, a wyjątkowo Paniom, które wybrały kunszt pt. ,Skuteczna komunikacja – niezbędne narzędzie w relacjach biznesowych” zachęcam do pogłębiania tematu skutecznej komunikacji nie tylko w biznesie, ale na każdej płaszczyźnie związanej z szerokim spektrum komunikowania się. Komunikacja tyczy się każdej dziedziny naszego życia, każdej relacji prywatnej czy zawodowej, jednego człowieka czy też grupy ludzi. Jest nieodłączną sferą naszego codziennego życia. Rozwijanie w sobie kompetencji jasnego wyrażania indywidualnych potrzeb , a dodatkowo aktywnego słuchania innych, znaczenie podnosi jakość relacji w jakie wchodzimy.

  Zachęcam też do zwrócenia sugestie na emocjonalną stronę komunikowania się. Emocje są naszym największym kapitałem. Dają nam sposobność wejrzenia w siebie. Dostarczają wiedzy o ludziach, wartościach, potrzebach, które zwiększają naszą motywację i zapał do funkcjonowania. Poprzez rozwijanie w sobie inteligencji emocjonalnej, wykorzystujmy indywidualne myślenie do kierowania emocjami zamiast pozwalać swoim emocjom na kierowanie naszym życiem.

 • Tanie pisanie prac

  0

  Życie każdego z nas wiąże się z bezspornymi istotnymi  aspektami.  To, czy aspekty te są dla nas mniej, czy również bardziej ważne w danym momencie, w większości przypadków zależy przede wszystkim od etapu życia, w jakim właśnie się znajdujemy. Otóż każdy odcinek rządzi się bezdyskusyjnymi prawami i właściwie każdy taki życiowy etap zazwyczaj kończy się jakimiś egzaminem. Im stajemy się starsi, tym więcej od nas wymagają, a im więcej się od nas wymaga, tym w wielu wypadkach więcej wiemy i więcej mamy sposobów. Natomiast z wszystkich etapów naszego życia, jednym z najważniejszych wydaje się czas studiów. Jest to czas, który kojarzy się ludziom głównie z zabawą, z poznawaniem nowych ludzi i przeżywaniem najlepszych chwil swego życia. Jednak to nie wszystko, bowiem to też czas nauki, który zwieńczony jest wspaniałym wykształceniem.  Na studiach najbardziej zwykłym zjawiskiem jest pisanie prac, bowiem jest to jeden z najbardziej sprawdzonych i popularnych sposobów na sprawdzenie wiedzy studentów, albo zwyczajnie zaliczenie danego przedmiotu. Pisanie prac  na studiach zauważa się właściwie na każdym kroku. Chociaż samo pisanie prac być może jest typową czynnością na studiach humanistycznych, zwłaszcza polonistycznych, to jednak także studenci innych kierunków bywają takimi aktywnościami  „zamęczani”. Pisanie prac to zwyczajnie jeden z najłatwiejszych (dla profesorów) możliwości oceniania.

   

 • Magisterskie prace

  0

  Prace magisterskie stanowią jeden z elementów egzaminu końcowego studiów wyższych. Prawie każdy ze studentów jest zobowiązany do napisania pracy sygnowanej swoim nazwiskiem. Prace magisterskie, po ich napisaniu trafiają do recenzentów, których celem jest sprawdzenie ich informacji. Recenzent odpowiada prócz tego za zgodność pracy magisterskiej z powszechnie głoszonymi poglądami naukowymi. Prace magisterskie posiadają również promotora, którym zostaje osoba prowadząca tzw. seminarium magisterskie. Tworzenie takiej pracy magisterskiej zajmuje bardzo dużo czasu i powinno zostać rozpoczęte nawet kilkanaście miesięcy przed jej planowaną obroną. Prace magisterskie broni się w większości wypadków w podobny metodę, który jest określany przepisami ustawy o studiach wyższych. Komisja, która gromadzi się podczas egzaminu magisterskiego zadaje pytania dotyczące konkretnego dzieła. Korepetycje matematyka szybko i tanio. Zadaniem studenta jest udowodnić poprawność i zgodność głoszonych w pracy magisterskiej poglądów. W dodatku każda uczelnia wyższa stosuje dodatkowe pytania, które posiadają udowodnić, że dany student w należyty metodę ugruntował wiedzę z zakresu studiów wyższych. Po obronie pracy , a oprócz tego po zdaniu wszelkich egzaminów, student może czuć się pełnoprawnym magistrem.

   

 • Prace magisterskie i nie tylko

  0

  Prace magisterskie stanowią jeden z elementów egzaminu końcowego studiów wyższych. Prawie każdy ze studentów jest zobowiązany do napisania pracy sygnowanej swoim nazwiskiem. Prace magisterskie, po ich napisaniu trafiają do recenzentów, których celem jest sprawdzenie ich informacji. Recenzent odpowiada prócz tego za zgodność pracy magisterskiej z powszechnie głoszonymi poglądami naukowymi. Prace magisterskie posiadają również promotora, którym zostaje osoba prowadząca tzw. seminarium magisterskie. Tworzenie takiej pracy magisterskiej zajmuje bardzo dużo czasu i powinno zostać rozpoczęte nawet kilkanaście miesięcy przed jej planowaną obroną. Prace magisterskie broni się w większości wypadków w podobny metodę, który jest określany przepisami ustawy o studiach wyższych. Komisja, która gromadzi się podczas egzaminu magisterskiego zadaje pytania dotyczące konkretnego dzieła. Zadaniem studenta jest udowodnić poprawność i zgodność głoszonych w pracy magisterskiej poglądów. W dodatku każda uczelnia wyższa stosuje dodatkowe pytania, które posiadają udowodnić, że dany student w należyty metodę ugruntował wiedzę z zakresu studiów wyższych. Po obronie pracy , a oprócz tego po zdaniu wszelkich egzaminów, student może czuć się pełnoprawnym magistrem.

   

 • Studia podyplomowe dla każdego

  0

  Inwestować w studia czy kończyć coraz to inne formy szkoleniowe? Odpowiedź jest prosta.
  Studia to solidna dawka wiedzy teoretycznej, zaś szkolenia – dopasowane do indywidualnych potrzeb grupy lub osoby – zapewniają mocne zaplecze techniczne. Warsztatowa forma prowadzenia szkoleń oraz trenerzy i coachowie z bardzo dużym doświadczeniem sprzyjają przyswojeniu wiedzy oraz nabywaniu praktycznych umiejętności.

  Uczestnik, po skończeniu szkolenia, powinien być zaopatrzony w przećwiczone, nowe umiejętności, pewny siebie i swoich możliwości, gotowy i zmotywowany do pracy. Najlepiej jeśli również od razu zaczyna wykorzystywać swój cały potencjał.

  Studia MBA… prawdą jest, że rzadko które przedsiębiorstwo może sobie pozwolić (ze względów finansowych i czasowych) na taki wydatek. Z tego powodu na studia MBA kierowane są osoby reprezentujące wyższą kadrę zarządzającą oraz specjaliści. Rzadko zdarza się, by przedsiębiorstwo inwestowało w sprzedawców, handlowców, kierowników najniższego szczebla i partycypowała w opłacaniu im tego typu studiów.

  Mając na uwadze bardzo trudną sytuację na rynku pracy, dużą rotację pracowników oraz bardzo silną konkurencję, klientom zależy na jak najszybszym wyniku podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, stad wagi nabiera wybór praktycznego i warsztatowego szkolenia.
  Następnym argumentem świadczącym na korzyść szkoleń jest brak czasu. Coraz mniej zapracowanych menedżerów ma czas na kolejne ,ciężkie” studia – łatwiej jest singlowi, dużo trudniej osobie, która oprócz pracy ma jeszcze obowiązki związane z rodziną, dziećmi, domem.

  Uwzględniając oczekiwania, ale też ograniczenia czasowe osób chcących skorzystać ze szkoleń, od kilku lat na polskim rynku coraz większą popularnością cieszy się coaching partnerski. Adresowany do kadry zarządzającej ma na celu szeroko rozumiany rozwój indywidualnych kompetencji. Bardzo często coaching uzupełniany jest praktycznymi szkoleniami i w rezultacie wiedza oraz umiejętności rozwijane są w sposób, który niczym nie ustępuje ofercie studiów podyplomowych. Zdarza się nawet, iż ostateczne efekty są bardziej spektakularne, ponieważ coach zajmuje się w określonym czasie tylko tą jedną wybraną osobą, dla której jest coachem.

  Uczestnictwo w rzetelnie przygotowanych i właściwie rozłożonych w czasie szkoleniach oraz coaching z uwzględnieniem właściwej osoby prowadzącej, która potrafi zdobyć i utrzymać autorytet w oczach podopiecznego, a zarazem zmienić jego przekonanie i zmotywować do nauki, są słusznym krokiem i sprawdzoną drogą do osiągnięcia sukcesu.

 • Prace licencjackie – przystępne ceny

  0

  Studia pierwszego stopnia, to studia zwane licencjackimi. Ich ukończenie jest uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim studenci są zobowiązani do zdawania egzaminów podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych. Na zakończenie prywatnej nauki, studenci są poza tym zobowiązani zilustrować spersonalizowane prace licencjackie, które następnie powinno się obronić. Prace licencjackie mają podobny charakter jak prace magisterskie. Są jednakże mniej obszerne, a wiadomości w niej wykorzystywane dotyczą mniejszego obszaru badawczego. Prace licencjackie pisze się pod okiem promotora, którego prawie każdy student może wyselekcjonować sam. Przedmiotem pracy licencjackiej są tematy, które dotykają problematyki poruszanej w trakcie trwania studiów. Przeważnie studia licencjackie trwają trzy lata i są podzielone na sześć semestrów. W zależności od uczelni, prace licencjackie zaczyna się pisać już podczas drugiego roku nauki, w dużej liczbie przypadków na koniec trzeciego semestru uczelnianego. Powinno się pamiętać, że każda uczelnia reguluje takie terminy swoimi zapisami regulaminowymi, z którymi prawie każdy student powinien się zaznajomić już na początku edukacji na wybranej uczelni oraz dodatkowo powinien ich z całą stanowczością przestrzegać.

   

 • Rozwój personalny

  0

  Wartości – to osobiste motywatory, wszystko co uważasz za najważniejsze i najbardziej priorytetowe w swoim życiu. To one wyjaśniają Twoje codzienne zachowania i reakcje.

  Przekonania – stanowią wyraz stopnia, do jakiego jesteś czegoś pewien. Podstawową cechą przekonań jest fakt, że nie muszą być prawdziwe. Nasze przekonania odzwierciedlają nasze ,prawdy” i nasze ,wersje rzeczywistości”. Istotne jest, ażeby zrozumieć, że prawie każdy z nas ma inną wersję rzeczywistości i inną prawdę.

  Nastawienia – to sposób, w jaki dana osoba postrzega coś lub zachowuje się wobec czegoś, często w sposób nie pozbawiony oceny. Więc nastawienie to nacechowana oceną pozycja, którą przyjmujemy wobec danej rzeczy, osoby lub idei.

  Wartości, przekonania i nastawienia mają potężny wpływa na nasze myśli, uczucia, zachowania oraz wydajność. Nastawienia i przekonania mogą mam pomagać albo przeszkadzać i wpływają na metodę, w jaki się zachowujemy , a dodatkowo na to, w jakim stopniu wykorzystujemy swój potencjał. Pomyśl o sobie jako drzewie, którego korzenie stanowią wartości (decydują o tym kim jesteś), przekonania stanowią pień, nastawienia to główne gałęzie, zaś liście to Twoje zachowania i działania.

  Dziękując wszystkim Uczestniczkom V edycji Sukces na start, a szczególnie Paniom, które wybrały kunszt pt. ,Skuteczna komunikacja – niezbędne narzędzie w relacjach biznesowych” zachęcam do pogłębiania tematu skutecznej komunikacji nie tylko w biznesie, ale na każdej płaszczyźnie związanej z szerokim spektrum komunikowania się. Komunikacja tyczy się każdej dziedziny naszego życia, każdej relacji własnej czy zawodowej, jednego człowieka czy także grupy ludzi. Jest nieodłączną sferą naszego normalnego życia. Rozwijanie w sobie kompetencji jasnego wyrażania własnych wymagań oraz dodatkowo aktywnego słuchania innych, znaczenie podnosi jakość relacji w jakie wchodzimy.

  Zachęcam również do zwrócenia sugestie na emocjonalną stronę komunikowania się. Emocje są naszym największym kapitałem. Dają nam sposobność wejrzenia w siebie. Dostarczają wiedzy o ludziach, wartościach, potrzebach, które zwiększają naszą motywację i zapał do funkcjonowania. Poprzez rozwijanie w sobie inteligencji emocjonalnej, wykorzystujmy osobiste myślenie do kierowania emocjami zamiast pozwalać swoim emocjom na kierowanie naszym życiem.

 • Czy wysyłać dziecko na kolonie?

  0

  Czy wysyłać dziecko na kolonie?  Jak przygotować dziecko przed pierwszym wyjazdem kolonijnym?

  To pytania, które w bardzo wielu sytuacjach zadają sobie rodzice siedmiolatków, kiedy 1-szy raz otrzymują folder organizatora wypoczynku z ofertą wypadów kolonijnych.  Mają sugestie, czy dziecko nie jest zbyt małe, czy jest dostatecznie samodzielne, czy poradzi sobie z pierwszą rozłąką.

  W ogromnej liczbie przypadków pierwszego wyjazdu kolonijnego boją się bardziej rodzice, niż dzieci, które są entuzjastycznie nastawione na nową, fascynującą przygodę.

  Dlaczego warto wysłać dziecko na kolonie?

  Dzięki takim wyjazdom Twoje dziecko rozwinie wiele nowych umiejętności, takich jak: samodzielność, umiejętność pracy w grupie, będzie ćwiczyło indywidualne zdolności negocjacyjne.  O ile wybierzesz dla swojego dziecka kolonie, które nie tylko są wypoczynkiem, niemniej jednak zawierają szczegóły edukacyjne, oczywiście przeprowadzane w formie zabawy, Twoje dziecko ma możliwość nauczyć się o wiele więcej, nie traktując tego jak edukacji w szkole.  Bardzo intrygującą propozycją tegorocznego lata są kolonie z programem dydaktycznym w zakresie robotyki, dzieci uwielbiają budować i programować roboty.

  Znajdź taką ofertę, która zainteresuje Twoje dziecko.

  Oprócz nauką Twoje dziecko pozna nowe miejsce, znakomita większość kolonii oferuje ciekawy program wycieczek  do okolicznych atrakcji turystycznych i różnego rodzaju animacje, na przykład. ogniska, dyskoteki, zawody i zabawy sportowe.  A co najistotniejsze Twoje dziecko otworzy się na ludzi i nawiąże nowe wakacyjne przyjaźnie, wróci z kolonii wypoczęte, odprężone i  całe fantastycznych wspomnień.

   

  Pamiętaj, Twoje dziecko potrzebuje takich wyjazdów, tak jak również Ty.


Page 1 of 1412345»10...Last »